.RU

Ms 1922 PILON, Veno - Ms 1 antiphonarium hyemale, pro Cartusia Freidenthallensi elaboratum


Ms 1922PILON, VenoOstalina

Vsebina:

I. Dela

:

I. 1. Pesmi v slovenskem in francoskem jeziku (9)

I. 2. Fragmenti iz avtobiografske proze Na robu (4)

I. 3. Kritika kritike (1 kritika)

I. 4. Pilonovi prevodi slovenskih pesnikov v francoski jezik: Anton Aškerc (1), Dragotin Kette (1), Srečko Kosovel (1), Josip Murn (1), France Prešeren (11)

I. 5. Risbi (osnutek ovitka za knjigo, risba s svinčnikom – glej prevodi Prešerna) (2)

II. Pisma

:

Karel Dobida (1, 1962)

III. Korespondenca

:

Eugenio Lella (1, 1960), Eberhard Steneberg (2, 1962–65), Jean Vodaine (Vladimir Kavčič) (1, 1964)

IV. Gradivo

:

IV. 1. Razni lastnoročni zapiski, izrezek (5)

IV. 2. Tiski – samostojne tiskane pesmi in zbirke z vinjetami ter fragmenti iz revije Le Courrier de poesie (32+2 ovitka)

Provenienca: Radojka Vrančič, Ljubljana

Inv. št. 32/66, 19/77, 20 /77

Ms 1923MAJAR, Valentin (Hrizogon)Ostalina (156)

Vsebina:

I. Dela

(152):

I. 1. Kratka proza (15):

Češnje in trešnje (1), Čudesni lečnik (1), Križec (1), Na cerkvovanju (Spomin iz mladosti) (1), Največji tepec (1), Nežni sovražnik (1), Novi gospod (1), Papučnjak (1), Pasja duša (1), Pri lečnikih (1), Smolovec (1), Spes confundit (Upanje vara) (1), Sto 19 let stara (1), Širni srce (1), Udovina hišica (1)

I. 2. Prevodi (1):

Martin Konrad: Usodne sanje (1, 1926)

I. 3. Avtorsko gradivo (136):

I. 3. 1. Beležke z literarnimi osnutki in šalami (136)

II. Pisma

(1):

Škofijski ordinariat v Ljubljani (1, 1932)

III: Korespondenca

(3):

Ivan Vrhovnik (3, 1920–1926 in b. d.)

Provenienca: Antikvariat Cankarjeve založbe, Ljubljana. Dar 12. 6. 1974

Inv. št. 14/74

Ms 1924MOSCON, Alfred in IdaIz korespondence (5+2 prilogi)

Vsebina:

I. Alfred Moscon

(1):

Neugotovljeni pošiljatelj (1+2 prilogi: vizitka in portret, 1888)

II. Ida Moscon

(4):

Alfred Buttlar - Moscon (2, 1914), Marija Buttlar (1, b. d.), Neugotovljena pošiljateljica (1, 1923)

Provenienca: Antikvariat Cankarjeve založbe, Ljubljana. Dar 12. 6. 1974

Inv. št. 12/74

Ms 1925MENART, JanezZapuščina (16940+698 prilog)

Vsebina:

I. Osebni dokumenti

:

I. 1. Dokumenti o osebnem statusu (11)

I. 2. Dokumenti o šolanju in drugem izobraževanju (6)

I. 3. Izkaznice in potrdila (vojaščina, društva in organizacije ipd.) (30)

I. 4. Službovanje in upokojitev (11)

I. 5. Zdravstvena dokumentacija (Op.: urejeno po kronološkem vrstnem redu od leta 1988–2003) (32+2 prilogi)

I. 6. Delovnopravne zadeve (komisije, žirije ipd.) (16)

I. 7. Avtorske, založniške idr. pogodbe (78)

I. 8. Finančna dokumentacija (13)

I. 9. Medalje in plakete v kasetah (5)

I. 10. Priznanja in odlikovanja – listine (13+4 priloge)

I. 11. Priznanja in odlikovanja – listine v etuijih (10)

I. 12. Fotografije:

I. 12. 1. Družinske fotografije:

I. 12. 1. 1. Prvotna družina (starši, sestra, pesnik idr.) (19)

I. 12. 1. 2. Pesnikova družina (žena, hči, vnukinja, sorodniki) (56)

I. 12. 2. Portreti in samostojne fotografije (90)

I. 12. 3. Skupinske fotografije – javni nastopi (večji format) (34):

I. 12. 3. 1. Skupinske fotografije – javni nastopi (manjši format) (103)

I. 12. 3. 2. Skupinske fotografije – pesmi štirih (18)

I. 12. 3. 3. Skupinske fotografije – družabnost s prijatelji (48)

I. 12. 3. 4. Skupinske fotografije – prijatelji, znanci, sodelavci (brez Menarta) (45)

II. Dela

:

II. 1. Poezija:

II. 1. 1. Zbirke:

II. 1. 1. 1. Pesmi štirih, 1953 – gradivo (1 list)

II. 1. 1. 2. Prva jesen, 1955 – gradivo (1 ovoj)

II. 1. 1. 3. Bela pravljica, 1963 – besedilo (3+1 priloga)

II. 1. 1. 4. Semafori mladosti – gradivo (1 ovoj)

II. 1. 1. 5. Celuloidni pajac, 1971 – kopija dvojezične knjižne izdaje (slov.-hrv.) (1)

II. 1. 1. 6. Pesmi o naših dneh, 1973 – kazalo (1 list)

II. 1. 1. 7. Menjave, 1984 – gradivo in kazala (1 ovoj)

II. 1. 1. 8. Stihi mojih dni, 1989 – gradivo in kazala (1 ovoj)

II. 1. 1. 9. Časopisni stihi, 1960 – tipkopis zbirke (1), krtačni odtis zbirke (1), gradivo (1 ovoj)

II. 1. 1. 10. Srednjeveške balade, 1973 – Krvava rihta (3 zvezki), tipkopisi in rokopisi zbirke (1 ovoj + 1 priloga), prve korekture zbirke (1), odtisi besedil (1 ovoj)

II. 1. 1. 11. Pod kužnim znamenjem, 1977 – besedila in gradivo za zbirko (1 ovoj), besedila zbirke (1 ovoj)

II. 1. 1. 12. Srednjeveške pridige in balade, 1990 – tipkopisi in rokopisi besedil (2 ovoja), slikovno gradivo (2 ovoja), gradivo za zbirko (4 ovoji), gradivo o gradovih (2 ovoja), rokopisni zvezki – zapiski (4+2 prilogi)

II. 1. 2. Pesniški zvezki in snopiči 1950 – 1976 (14+1 priloga)

II. 1. 3. Posamične pesmi:

II. 1. 3. 1. Pesmi od začetka do 1957 (9 ovojev + 1 priloga: komentar)

II. 1. 3. 2. Posamezne starejše pesmi v rokopisih in tipkopisih (1 ovoj)

II. 1. 3. 3. Objavljene pesmi 1947–1957 (1 ovoj)

II. 1. 3. 4. Pesmi po letu 1978 (1 ovoj)

II. 1. 4. Pesniško gradivo – razno (5 ovojev):

II. 1. 4. 1. Pesniški zapiski, koncepti, ipd. (13)

II. 1. 5. Epigrami, popevke, prigodniška poezija in posvetila v verzih:

II. 1. 5. 1. Epigrami – starejši (3 snopiči)

II. 1. 5. 2. Popevke (1 ovoj)

II. 1. 5. 3. Prigodniška poezija in posvetila v verzih (1 ovoj + 1 priloga)

II. 1. 6. Otroške pesmi:

II. 1. 6. 1. Izvirne in prevedene (1 ovoj)

II. 1. 6. 2. Pesmi o muckih in cuckih (1 zvezek + 1 priloga: tipkopisi)

II. 1. 6. 3. Tonček partizan (2)

II. 2. Proza:

Atom (1), Njen teden (1), Čudovite sanje gospoda mačka Levobrka (2)

II. 2. 1. Razprave:

Društvo slovenskih pisateljev / geslo za Enciklopedijo Slovenije (6), Prešeren in Byron (1)

II. 2. 1. 1. Strokovni članki – tipkopisi in kopije objav (jezik, literatura, prevajanje) (48)

II. 2. 1. 1. 1. Recenzije, mnenja, spremne besede, uvodi v radijske oddaje in priporočila (138)

II. 2. 1. 1. 2. Članki in poročila o filmu – kopije časopisnih objav (1954–64) (34)

II. 2. 1. 1. 3. Gradivo za članke (1)

II. 2. 2. Polemični in priložnostni članki (72+1 priloga):

II. 2. 2. 1. Nekrologi:

Matej Bor (1), Rado Bordon (1), Anton Ingolič (1), Božidar Jakac (1), Zdenko Kalin (1), Mitja Mejak glej Pisma: Mitja Mejak, Harald Saeverund (1), Gabrijel Stupica (1), Josip Vidmar (2)

II. 2. 3. Intervjuji (urejeno kronološko po periodičnih publikacijah)

Globus (1, 1958), Savremenik (1, 1966), Književne novine (1, 1967), Večer (1, 1967), Naši razgledi (1, 1967), Delo (1+2 prilogi, 1968), Mladina (1, 1972), Knjiga (1, 1973), Dnevnik (1, 1974), Delo (1, 1974), Sedem dni (7 D) (1, 1978), Večer (1, 1979), Kolektiv (1, 1979), To smo mi (Gimnazija Celje) (1, 1979), Naši razgledi (1+1 priloga, 1979), Delo (3, 1979), Berta Golob (1, 1980), Osnovna šola Ledina v Ljubljani (1, 1982), Trate (Osn. šola Trate v Škofji Loki) (1, 1984), Dolenjski razgledi (2, 1984), Dolenjski list (1, 1984), Zanat jakih ljudi (zbornik) (1, 1985), Večer (1, 1988), Sedem dni (7 D) (1, 1989), Stop (1, 1990), Novice (1, 1996), Dnevnik (1, 1999), Večer (2+1 priloga, 1999), Delo (2, 1999), Logatec (1+1 priloga, 2001), Nepopolno ugotovljeno (15+2 prilogi, 1961–77 in b. d.)

II. 2. 3. 1. Kopije intervjujev iz časnikov (urejeno kronološko po periodičnih publikacijah):

Večernje novine (1, 1956), Delavska enotnost (1, 1961), Ljubljanski dnevnik (1, 1964), Delo (1, 1964), Brstiči: literarno glasilo celjske gimnazije (1, 1964), Večer (1, 1964), Ljubljanski dnevnik (1, 1965), Pavliha (1, 1965), Tedenska tribuna (1, 1966), Naši razgledi (1, 1966), Polet (1, 1966), Knjižna polica (1, 1966), Književne novine (1, 1966), Večer (1, 1967), Luceafarul (1, 1967), Teorija in praksa (1, 1968), Dnevnik (1, 1968), Prostor in čas (1, 1973), Delo (1, 1974), Dnevnik (1, 1974), Dnevnik (1, 1976), 7 D (1, 1978), Večer (1, 1979), Knjiga (1, 1979), Mladinska knjiga / Berta Golob (1, 1983), Večer (1, 1988), Srce in oko (1, 1989), 7 D (1, 1989), Stop (1, 1990), Na očeh / Miša Molk; Bogi Pretnar (1, 1990), Dialogi (1, 1991), Slovenske brazde – Midva (1, 1992), Kako pišejo / Marjeta Novak Kajzer (1, 1993), Republika (1, 1993), Naš dom (1, 1992), 7 D (1, 1993), Mag (1, 1995), Slovenec (1, 1995), Radio Slovenija (1, 1995), Večer (1, 1999), Književni listi (1, 1999), Jana (1, 1999), Dnevnik (1, 1999), Primorske novice (1, 1999), Neugotovljeno (1, 2001)

II. 2. 3. 2. Ankete, vprašalniki, spominski zapisi (6+2 prilogi)

II. 2. 4. Dnevniki (26+ 5 prilog):

1953, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 in b. d.

II. 2. 4. 1. Zapiski utrinkov, anekdote ipd. (od 15. 6. 1976) (1+1 priloga)

II. 2. 4. 2. Netipični dnevniki, rokovniki z zapisi dnevnih opravil ipd. (5+1 priloga, 1963–83)

II. 3. Dramatika:

II. 3. 1. Dramska besedila in osnutki:

Pravdač (1), Rozamunda (2),

II. 3. 2. Filmski scenariji:

Fazan (2), Kino Sokolskega (1), Kitarist (2), Otok (2), Parizina (2), Pod svobodnim soncem (2), Poetova copata (1), III. masovni sestanek (1)

II. 3. 3. Recitali, pevski nastopi, radijski in TV večeri ipd. (5)

II. 4. Prevodi:

II. 4. 1. Prevodi iz angleščine:

Antologija angleške poezije (40+19 prilog), George Gordon Byron: Beppo; Childe Harold; Chillonski jetnik; Don Juan; Parizina; Pesmi in pesnitve; Gradivo (11+1 priloga: pismo), Robert Burns: Veseli berači; Pesmi (5+6 prilog), Geoffrey Chaucer: Mlinarjeva povest (1), Samuel Taylor Coleridge: Pesem starega mornarja; Christabel (5+2 prilogi), John Donne: Izbor pesmi (1), John Galsworthy: Prvi in zadnji (drama) (1), Ben Jonson: Alkimist; Volpone (6), Thomas Kid: Španska tragedija (2), Edgar Lee Masters: Antologija mesteca Spoon River (3), Mao Zedong: Pesmi (4+7 prilog: gradivo), Walter Scott: Gospa z jezera (1), George Bernard Shaw: My fair Lady; Pygmalion (3+1 priloga), Percy Bysshe Shelley: Izbor pesmi (13+7 prilog), William Shakespeare: Soneti; Venera in Adonis; Žaloigra o Macbethu (film Romana Polanskega) (11+6 prilog), John Webster: Beli vrag (3+1 priloga)

II. 4. 2. Prevodi iz francoščine:

Maurice Carême: Bolest (1), Eustache Deschamps: Mačka in miši (1), Victor Hugo: Pesmi (6+12 prilog), Alphonse de Lamartine: Pesmi (izbor) (4), Guillame de Lorris: Roman o roži (1), Alfred de Musset: Pesmi (1+1 priloga), Pesem o Rolandu (6), Romain Rolland: Michelangelovo življenje (6+2 prilogi), Jacques Prévert: Pesmi (3+3 priloge), Jean Baptiste Racine: Fedra (4+2 prilogi) Emil Verhaeren: Pesmi (4+2 prilogi), Alfred de Vigny: Fregata; Oljska gora; Pastirski voz; Sneg (8) François Villon: Pesmi (10+4 priloge)

II. 4. 2. 1. Francoski soneti (2+8 prilog)

II. 4. 3. Prevodi iz jugoslovanskih književnosti (Poezija: urejeno po abecedi avtorjev):

Zvonimir Golob (1), Avgust Harambašić (1), Jure Kaštelan (1), Dušan Kostić (1), Miroslav Slavko Mađer (1), Antun Gustav Matoš (1), Petar Petrović Njegoš (1), Vasko Popa (1), Josip Pupačić (1), Dragutin Tadijanović (1), Gvido Tartalja (1), Zlatko Tomičić (1), Vladimir Vidrić (1), Grigor Vitez (1), Neugotovljeni (1)

II. 4. 3. 1. Gradivo pri prevodih iz jugoslovanske književnosti (3)

II. 4. 4. Prevodi iz katalonščine (s sodelovanjem Nika Koširja):

Carles Riba; Maria Manent; J. V. Foix; Josep Carner (1+7 prilog: J. V. Foix in Salvador Esprin v prevodu Nika Koširja z njegovo korespondenco iz l. 1981 ter delovno gradivo)

II. 4. 5. Prevodi iz kitajščine glej Prevodi iz angleščine

II. 4. 6. Prevodi iz raznih jezikov:

II. 4. 6. 1. Beležnice prevodov iz raznih jezikov (3)

II. 4. 6. 2. Posamezne pesmi in fragmenti prevodov iz raznih jezikov (122+7 prilog)

II. 4. 6. 3. Prevodi epigramov iz raznih jezikov (8+2 prilogi)

II. 4. 6. 4. Prevodi besedil popevk in šansonov (53+13 prilog):

II. 4. 6. 4. 1. Prevodi besedil šansonov Edith Piaf (14+10 priloga)

II. 4. 6. 4. 2. Prevodi besedil francoskih šansonov za Katjo Levstik (23+1 priloga)

II. 4. 6. 4. 3. Gradivo za prevajanje (angleško in za gruzinski slovarček) (2)

II. 4. 7. Tuji prevodi s sodelovanjem Janeza Menarta iz ruščine in ukrajinščine:

Aleksander Blok: Pesmi (14+3 priloge), Mihail Jur'evič Lermontov (1+2 prilogi), Taras Ševčenko / Prevedel: Rado Bordon (6+10 prilog)

II. 4. 7. 1. Gradivo za prevode iz ruščine:

Junna Moric: Loza; Vozduh pahnet progulom urokov (2)

II. 4. 8. Prevodi poezije Janeza Menarta v tuje jezike:

II. 4. 8. 1. Prevodi poezije Janeza Menarta v angleščino (2)

II. 4. 8. 2. Prevodi poezije Janeza Menarta v beloruščino (Nil Gilevič) (6+3 priloge)

II. 4. 8. 3. Prevodi poezije Janeza Menarta v češčino (Ludvík Kundera; Ivan Dorovský; Vilem Zavada; Helena Poláková) (12+7 prilog)

II. 4. 8. 4. Prevodi poezije Janeza Menarta v esperanto (1+1 priloga)

II. 4. 8. 5. Prevodi poezije Janeza Menarta v francoščino (E. J.; Radojka Vrančič) (24+1 priloga)

II. 4. 8. 6. Prevodi poezije Janeza Menarta v finščino (Kari Klemelä) (2)

II. 4. 8. 7. Prevodi poezije Janeza Menarta v galicijščino (Ursula Heinze de Lorenzo) (2)

II. 4. 8. 8. Prevodi poezije Janeza Menarta v grščino (Marjan Tavčar) (3)

II. 4. 8. 9. Prevodi poezije Janeza Menarta v gruzinščino (Besik Haranauli; Josif Nonešvili; Arčil Sulakauri) (17)

II. 4. 8. 10. Prevodi poezije Janeza Menarta v hrvaščino (Božidar Bagola; Branimir Žgajnar; Saša Mudrić; Zvonimir Golob; Ivan Brajdić; Tomislav Sabljak; Krešimir Mlač) (43+1 priloga)

II. 4. 8. 11. Prevodi poezije Janeza Menarta v italijanščino (Domenico Cadoresi; Giaccomo Scotti) (9+4 priloge)

II. 4. 8. 12. Prevodi poezije Janeza Menarta v latinščino (Silvester Koruza) (4)

II. 4. 8. 13. Prevodi Janeza Menarta v madžarščino (György Bácski; Ferenc Fehér; Zoltán Csuka; Kalman Dudas) (21+3 priloge)

II. 4. 8. 14. Prevodi poezije Janeza Menarta v makedonščino (Aleksandar Popovski (6+1 priloga)

II. 4. 8. 15. Prevodi poezije Janeza Menarta v nemščino (Franjo Smerdu; Janko Messner; Klaus Detlef Olof; Gitica Jakopin; Stana Vinšek (86+5 prilog)

II. 4. 8. 16. Prevodi poezije Janeza Menarta v poljščino (Leopold Lewin; Aleksander Rymkiewicz; Tadeusz Chróścielewski; Marian Piechal) (13)

II. 4. 8. 17. Prevodi poezije Janeza Menarta v romunščino (H. Graămescu) (1)

II. 4. 8. 18. Prevodi poezije Janeza Menarta v rusinščino (Silvo Torkar; Vlado Kostelnik) (2)

II. 4. 8. 19. Prevodi poezije Janeza Menarta v ruščino (Boris Mar'ev; Juna Moric; Boris Abramovič Sluckij; Justinas Marcinkjavičkus) (79+6 prilog)

II. 4. 8. 20. Prevodi poezije Janeza Menarta v slovaščino (Vít'azoslav Hečko) (3)

II. 4. 8. 21. Prevodi poezije Janeza Menarta v španščino (Lorenzo Strukelj; Juan Octavio Prenz (10+2 prilogi)

II. 4. 8. 22. Croquis v več jezikih (Marian Piechal; Alasdair MacKinnon; Juan Octavio Prenz; Marjan Tavčar; Besik Haranauli; Janko Messner; Zoltán Csuka; Giacomo Scotti; Juna Moric; Klaus Detlef Olof; Nil Gilevič; Vilem Zavada; Radojka Vrančič; H. Graămescu; Saša Trajković; Zvonimir Golob; Eugen Verber; Aleksandar Popovski; Tome Arsovski; Krešimir Mlač) (44+7 prilog)

II. 4. 8. 23. Matrice prevodov Menartove poezije v tuje jezike (po abecednem redu naslovov uredil Janez Menart. – Silvo Kopriva; Leopold Lewin; Alasdair MacKinnon; Nil Gilevič; Tomislav Sabljak; Zvonimir Golob; Gyorgy Bacski; Vilem Zavada; Juna Moric; O. Nikolajeva; Grigor Vitez; Tone Potokar; Ferenc Fehér; Zoltán Csuka; Kari Klemelä; Saša Trajković; Besik Haranauli; Marjan Tavčar; Marian Piechal; Klaus Detlef Olof; Aleksandar Popovski; Tome Arsovski; Giacomo Scotti; Krešimir Mlač; Gitica Jakopin; Radojka Vrančič; Juan Antonio Prenz; Janko Messner; Zvonimir Golob; Vít'azoslav Hečko; Boris Sluckij; Eugen Werber; Ivan Brajdić; Arčil Sulakauri; Stana Vinšek; Boris Mar'ev; Aleksander Rymkiewicz; Kalman Dudas; Desanka Maksimović; Gane Todorovski; Helena Poláková; Josif Nonešvili; Ljubiša Đidić; Milivoj Slaviček; Tadeusz Chróścielewski; Milan Rakočević; Luciano Morandini; Lili Novy; Silvo Torkar; Vlado Kostelnik; Jozefo Velebit; Viktor Jesenik; Marc Alyn) (298)

II. 5. Avtorsko gradivo in neliterarni zapiski (34)

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.