.RU

Література: 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” №

1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” № 1264-12 від 25.06.1991 р.

2. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” № 1908-ІІІ від 13.07.2000 р.

3. Закон України “Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” № 1809-14 від 08.06.2000 р.

4. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” № 2456-12 від 16.06.1992 р.

5. Указ Президента України “Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій” № 853/97 від 19.08.1997 р.

6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.” № 1147-96-п від 17.09.1996 р.

7. Куликова О. Г. Екологічна ситуація та цілісність біосистем. – Мінск, “Наука і техніка”, 1989 р.

8. Кумачев А. І., Кузьменок Н. М. Глобальна екологія та хімія. – Мінск, “Університетске”, 1991 р.

9. Міхайлов О. М. Охорона навколишнього середовища. Навч. посібн. – К. “Вища школа”, 1990 р.

10. Летуча О.В. Економічний механізм екологічної експансії. – У зб.: Переходная экономика: теория, методология, политика. Сборник научных трудов. – Днепропетровск: Наука и образование, 2003. – С. 479-486.

11. Летуча О.В. Механізм екологізації системи оподаткування в Україні. – У зб.: Проблеми теорії та практики на сучасному етапі : збірник наукових праць / Кафедра економічної теорії та основ підприємництва Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип.1 – С. 72-76.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью

 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.